Listen To Quran

 
   


No
Surah Reciter Download Listen
1   Al-Faatiha Nasser Alqatami
2   Al-Baqara Nasser Alqatami
3   Aal-i-Imraan Nasser Alqatami
4   An-Nisaa Nasser Alqatami
5   Al-Maaida Nasser Alqatami
6   Al-An'aam Nasser Alqatami
7   Al-A'raaf Nasser Alqatami
8   Al-Anfaal Nasser Alqatami
9   At-Tawba Nasser Alqatami
10   Yunus Nasser Alqatami
11   Hud Nasser Alqatami
12   Yusuf Nasser Alqatami
13   Ar-Ra'd Nasser Alqatami
14   Ibrahim Nasser Alqatami
15   Al-Hijr Nasser Alqatami
16   An-Nahl Nasser Alqatami
17   Al-Israa Nasser Alqatami
18   Al-Kahf Nasser Alqatami
19   Maryam Nasser Alqatami
20   Taa-Haa Nasser Alqatami
21   Al-Anbiyaa Nasser Alqatami
22   Al-Hajj Nasser Alqatami
23   Al-Muminoon Nasser Alqatami
24   An-Noor Nasser Alqatami
25   Al-Furqaan Nasser Alqatami
26   Ash-Shu'araa Nasser Alqatami
27   An-Naml Nasser Alqatami
28   Al-Qasas Nasser Alqatami
29   Al-Ankaboot Nasser Alqatami
30   Ar-Room Nasser Alqatami
31   Luqman Nasser Alqatami
32   As-Sajda Nasser Alqatami
33   Al-Ahzaab Nasser Alqatami
34   Saba Nasser Alqatami
35   Faatir Nasser Alqatami
36   Yaseen Nasser Alqatami
37   As-Saaffaat Nasser Alqatami
38   Saad Nasser Alqatami
39   Az-Zumar Nasser Alqatami
40   Al-Ghaafir Nasser Alqatami
41   Fussilat Nasser Alqatami
42   Ash-Shura Nasser Alqatami
43   Az-Zukhruf Nasser Alqatami
44   Ad-Dukhaan Nasser Alqatami
45   Al-Jaathiya Nasser Alqatami
46   Al-Ahqaf Nasser Alqatami
47   Muhammad Nasser Alqatami
48   Al-Fath Nasser Alqatami
49   Al-Hujuraat Nasser Alqatami
50   Qaaf Nasser Alqatami
51   Adh-Dhaariyat Nasser Alqatami
52   At-Tur Nasser Alqatami
53   An-Najm Nasser Alqatami
54   Al-Qamar Nasser Alqatami
55   Ar-Rahmaan Nasser Alqatami
56   Al-Waaqia Nasser Alqatami
57   Al-Hadid Nasser Alqatami
58   Al-Mujaadila Nasser Alqatami
59   Al-Hashr Nasser Alqatami
60   Al-Mumtahana Nasser Alqatami
61   As-Saff Nasser Alqatami
62   Al-Jumu'a Nasser Alqatami
63   Al-Munaafiqoon Nasser Alqatami
64   At-Taghaabun Nasser Alqatami
65   At-Talaaq Nasser Alqatami
66   At-Tahrim Nasser Alqatami
67   Al-Mulk Nasser Alqatami
68   Al-Qalam Nasser Alqatami
69   Al-Haaqqa Nasser Alqatami
70   Al-Ma'aarij Nasser Alqatami
71   Nooh Nasser Alqatami
72   Al-Jinn Nasser Alqatami
73   Al-Muzzammil Nasser Alqatami
74   Al-Muddaththir Nasser Alqatami
75   Al-Qiyaama Nasser Alqatami
76   Al-Insaan Nasser Alqatami
77   Al-Mursalaat Nasser Alqatami
78   An-Naba Nasser Alqatami
79   An-Naazi'aat Nasser Alqatami
80   Abasa Nasser Alqatami
81   At-Takwir Nasser Alqatami
82   Al-Infitaar Nasser Alqatami
83   Al-Mutaffifin Nasser Alqatami
84   Al-Inshiqaaq Nasser Alqatami
85   Al-Burooj Nasser Alqatami
86   At-Taariq Nasser Alqatami
87   Al-A'laa Nasser Alqatami
88   Al-Ghaashiya Nasser Alqatami
89   Al-Fajr Nasser Alqatami
90   Al-Balad Nasser Alqatami
91   Ash-Shams Nasser Alqatami
92   Al-Lail Nasser Alqatami
93   Ad-Dhuhaa Nasser Alqatami
94   Ash-Sharh Nasser Alqatami
95   At-Tin Nasser Alqatami
96   Al-Alaq Nasser Alqatami
97   Al-Qadr Nasser Alqatami
98   Al-Bayyina Nasser Alqatami
99   Az-Zalzala Nasser Alqatami
100   Al-Aadiyaat Nasser Alqatami
101   Al-Qaari'a Nasser Alqatami
102   At-Takaathur Nasser Alqatami
103   Al-Asr Nasser Alqatami
104   Al-Humaza Nasser Alqatami
105   Al-Fil Nasser Alqatami
106   Quraish Nasser Alqatami
107   Al-Maa'un Nasser Alqatami
108   Al-Kawthar Nasser Alqatami
109   Al-Kaafiroon Nasser Alqatami
110   An-Nasr Nasser Alqatami
111   Al-Masad Nasser Alqatami
112   Al-Ikhlaas Nasser Alqatami
113   Al-Falaq Nasser Alqatami
114   An-Naas Nasser Alqatami